Schoon water is een mensenrecht

Voor het eerst heeft de Europese Commissie vertegenwoordigers van een succesvol burgerinitiatief ontvangen. Bijna 1,7 miljoen burgers schaarden zich achter de organisatoren van Right2Water dat het recht op water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht is en in Europese wetgeving gegarandeerd moet worden.

Het Europese burgerinitiatief is een innovatie in het verdrag van Lissabon dat burger de kans geeft om hun stempel te drukken op de Europese  politieke agenda. Het is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft.

Een burgerinitiatief moet worden gesteund door één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven verschillende EU-landen. Er is ook een minimum aantal handtekeningen vereist voor elk van dei zeven landen. Het initiatief moet komen van een burgercomité met minsten zeven EU-burgers uit zeven verschillende landen.

Right2Water is de eerste die de benodigde handtekeningen heeft verzameld, er zijn namelijk al verschillende petities opgestart. Right2Water vraagt de Europese Commissie een voorstel voor wetgeving te doen “waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd”.

Het initiatief eist dat Europa het recht op water en sanitaire voorzieningen in bindende wetgeving giet en zet zich af tegen het pushen van de liberalisering van watervoorziening. Tot 20 maart heeft de Commissie de tijd om een officieel antwoord te geven of en hoe zij gevolg zal geven aan de vraag en de reden daarvoor.

This entry was posted on Saturday, March 8th, 2014 at 9:43 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.