Modaal of nominaal

De modus is de waarde die het meest vaak in een set data. Net als de statistische gemiddelde en mediaan, de modus is een manier van uitdrukken, in een enkel getal, belangrijke informatie over een willekeurige variabele of een populatie. De numerieke waarde van de functie gelijk is aan die van het gemiddelde en mediaan in een normale verdeling, en het kan zeer verschillend zeer scheve verdeling. De modus is niet noodzakelijk unieke, aangezien dezelfde maximale frequentie kan worden bereikt op verschillende waarden. Het meest extreme geval optreedt in uniform verdelingen, waar alle waarden even vaak voorkomen. De modus van een discrete kansverdeling is de waarde x, waarbij de kans op massa-functie neemt zijn maximale waarde. Met andere woorden, is de waarde die het meest waarschijnlijk worden bemonsterd. De modus van een continue kansverdeling is de waarde x, waarbij de kansdichtheidsfunctie heeft zijn maximale waarde, dus, informeel gesproken, de mode op de piek. Zoals hierboven opgemerkt, is deze stand niet noodzakelijk unieke, aangezien de waarschijnlijkheid massa functie of kansdichtheidsfunktie kan dezelfde maximale waarde op verschillende punten x1, x2, enz. De bovenstaande definitie zegt dat alleen globale maxima modes. Enigszins verwarrend wanneer een kansdichtheidsfunktie meerdere lokale maxima heeft is het gebruikelijk om aan alle lokale maxima verwijzen als takken van de verdeling. Een dergelijke continue verdeling wordt multimodale (in tegenstelling tot unimodaal).

This entry was posted on Friday, January 4th, 2013 at 12:52 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.