Schoon water is een mensenrecht

Voor het eerst heeft de Europese Commissie vertegenwoordigers van een succesvol burgerinitiatief ontvangen. Bijna 1,7 miljoen burgers schaarden zich achter de organisatoren van Right2Water dat het recht op water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht is en in Europese wetgeving gegarandeerd moet worden.

Het Europese burgerinitiatief is een innovatie in het verdrag van Lissabon dat burger de kans geeft om hun stempel te drukken op de Europese  politieke agenda. Het is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft.

Een burgerinitiatief moet worden gesteund door één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven verschillende EU-landen. Er is ook een minimum aantal handtekeningen vereist voor elk van dei zeven landen. Het initiatief moet komen van een burgercomité met minsten zeven EU-burgers uit zeven verschillende landen.

Right2Water is de eerste die de benodigde handtekeningen heeft verzameld, er zijn namelijk al verschillende petities opgestart. Right2Water vraagt de Europese Commissie een voorstel voor wetgeving te doen “waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd”.

Het initiatief eist dat Europa het recht op water en sanitaire voorzieningen in bindende wetgeving giet en zet zich af tegen het pushen van de liberalisering van watervoorziening. Tot 20 maart heeft de Commissie de tijd om een officieel antwoord te geven of en hoe zij gevolg zal geven aan de vraag en de reden daarvoor.

Comments Off | Filed under Uncategorized

Petitie

Verzoekschriften worden vaak gebruikt in de VS om kandidaten voor een openbaar ambt in aanmerking om te verschijnen op een stemming, terwijl iedereen kan een write-in kandidaat, een kandidaat verlangen dat zijn of haar naam verschijnen op gedrukte stembiljetten en andere officiële verkiezing materialen worden moet verzamelen een bepaalde aantal geldige handtekeningen van geregistreerde kiezers. In rechtsgebieden waar de wetgeving zorgen voor stemming initiatieven, het verzamelen van een voldoende aantal handtekeningen kiezer qualilfies een voorgestelde initiatief worden gelegd op de stemming. De 2003 California herinneren verkiezingen, die culmineerde in het terugroepen van gouverneur Gray Davis en de verkiezing van Arnold Schwarzenegger, begon toen de Amerikaanse vertegenwoordiger van Darrell Issa in dienst betaald handtekening verzamelaars die miljoenen handtekeningen verkregen ten koste van Issa van miljoenen dollars.

Zodra het vereiste aantal handtekeningen is verkregen over de recall petitie, werden andere verzoekschriften verspreid door de would-be kandidaten die wilden verschijnen op de stemming als mogelijke vervangers voor Davis. Na die stap, was een stemming over het terughalen gepland. Andere soorten van de verzoekschriften zijn onder degenen die de vrije Nelson Mandela zocht tijdens zijn gevangenschap door de vroegere apartheid regering van Zuid-Afrika. De verzoekschriften had geen juridisch effect, maar de handtekeningen van miljoenen mensen op de verzoekschriften vertegenwoordigde een morele kracht die kan hebben bijgedragen gratis Mandela en het einde apartheid. Niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International maken vaak gebruik van petities in een poging om morele autoriteit ter ondersteuning van de verschillende oorzaken uit te oefenen. Internet petitie is een nieuwe vorm van een petitie worden gemeengoed in de 21e eeuw.

Comments Off | Filed under Uncategorized

Modaal of nominaal

De modus is de waarde die het meest vaak in een set data. Net als de statistische gemiddelde en mediaan, de modus is een manier van uitdrukken, in een enkel getal, belangrijke informatie over een willekeurige variabele of een populatie. De numerieke waarde van de functie gelijk is aan die van het gemiddelde en mediaan in een normale verdeling, en het kan zeer verschillend zeer scheve verdeling. De modus is niet noodzakelijk unieke, aangezien dezelfde maximale frequentie kan worden bereikt op verschillende waarden. Het meest extreme geval optreedt in uniform verdelingen, waar alle waarden even vaak voorkomen. De modus van een discrete kansverdeling is de waarde x, waarbij de kans op massa-functie neemt zijn maximale waarde. Met andere woorden, is de waarde die het meest waarschijnlijk worden bemonsterd. De modus van een continue kansverdeling is de waarde x, waarbij de kansdichtheidsfunctie heeft zijn maximale waarde, dus, informeel gesproken, de mode op de piek. Zoals hierboven opgemerkt, is deze stand niet noodzakelijk unieke, aangezien de waarschijnlijkheid massa functie of kansdichtheidsfunktie kan dezelfde maximale waarde op verschillende punten x1, x2, enz. De bovenstaande definitie zegt dat alleen globale maxima modes. Enigszins verwarrend wanneer een kansdichtheidsfunktie meerdere lokale maxima heeft is het gebruikelijk om aan alle lokale maxima verwijzen als takken van de verdeling. Een dergelijke continue verdeling wordt multimodale (in tegenstelling tot unimodaal).

Comments Off | Filed under Uncategorized

Payroll freelance voor u

Het uitbetalen en in dienst nemen van medewerkers via een payroll bedrijf gebeurt steeds meer en meer. Ook voor freelance krachten wordt er volop gebruik van gemaakt. De medewerkers die u aantrekt en in wilt huren hoeven geen zakelijke inschrijving te hebben. Ze hoeven geen kamer van koophandel inschrijving te hebben, een btw nummer, u een factuur te versturen en tal van andere randzaken te verrichten voordat u ze kunt inhuren. Wat dacht u wat het qua tijd scheelt als u geen VAR verklaring hoeft aan te vragen. U kunt veel sneller zaken doen met de medewerker die u wilt inhuren via a een payroll freelance organisatie. Freelance payrolling is een goede oplossing!
U huurt de medewerker in via een payroll bedrijf en deze zorgt dat alles correct wordt afgewikkeld richting de freelance medewerker.
Uw bedrijf heeft dus het voordeel dat ze op deze manier snel de medewerker in kunnen zetten en ook dat de medewerker op een correcte manier wordt beloond. U zult nooit problemen krijgen met de belastingdienst of de afdracht van sociale lasten. En dat is natuurlijk een groot voordeel.  Als u overweegt om freelance medewerkers uit te laten betalen via een payroll bedrijf maak dan vooral eens een afspraak met een payroller. Een payroll organisatie kan dan helder en duidelijk uiteenzetten wat de mogelijkheden zijn en wat u mag verwachten van hun. En natuurlijk ook wat de mogelijke kosten zijn als u gaat samenwerken met een payroll bedrijf is dan ook van belang.

Comments Off | Filed under Uncategorized

Wat is de functie van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg?

Een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) kan verschillende taken van een huisarts overnemen.  Zo kan de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg mensen helpen die zich depressief of down voelen. We hebben allemaal wel eens een dag dat het niet zo lekker loopt. Echter bij sommige mensen lijkt dit meer regelmaat als een momentopname. Deze mensen kunnen goed terecht bij de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg. Ook mensen met kinderen die vormen van autisme vertonen kunnen terecht bij de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg.

Vaak is een goed gesprek en hulp een grote steunpilaar in het leven van deze mensen.
Ook veel mensen die met slaapproblemen kampen of een slaapstoornis hebben kunnen terecht bij de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg en hoeven niet direct een slaapmiddel voorgeschreven te krijgen van de huisarts.
Voor veel mensen zijn relatieproblemen ook erg ingrijpend. Een gesprek met een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg kan dan uitkomst bieden en de mensen kunnen dan hun hart luchten. Daarnaast zijn er veel mensen die met verslavingen leven. Verslavingen in de vorm van eten, roken, alcohol en drugs. Een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg kan op zoek gaan naar de oorzaak en onderzoeken wat de beste stappen zijn om hier vanaf te komen.  Een andere situatie waarvoor veel mensen bij de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg terecht komen is als de partner of een kind overlijd. Dit zijn ingrijpende situaties die veel veranderen in het leven van de mensen.

Comments Off | Filed under Uncategorized

De gezondheidszorg is een groeiende sector

Om met een paar cijfers binnen te vallen: in 2003 was de gezondheidszorg een branche waarin 57 miljard werd uitgegeven in Nederland. In 2005 was dit cijfer gestegen naar 68 miljard. Elf miljard groei in een paar jaar. En hoewel de cijfers al enige jaren oud zijn tonen ze aan hoeveel geld er in de gezondheidszorg omgaat. Het zullen nu nog wel meer miljarden zijn! En in de toekomst zal de gezondheidszorg sector nog verder groeien.
Met deze groei ontstaan er ook steeds meer vacatures zorg. Steeds meer mensen verdienen hun brood in de gezondheidszorg door anderen te helpen. Of u nu een tandarts, huisarts, broeder of chirurg bent er zijn tal van vacatures beschikbaar. Ook binnen de tweedelijns en en derdelijns gezondheidszorg nemen het aantal vacatures toe. U kunt hierbij denken aan specialistische zorg, maar ook de gezondheidszorg op het gebied van laboratoria onderzoek en het maken van medicijnen. De gezondheidszorg sector is een grote sector waarbinnen vele mensen hun werk vinden en ook hun brood verdienen.  Daarnaast zijn er vele vacatures ook buiten de directe gezondheidszorg.  U kunt hierbij denken aan banen bij de verschillende overkoepelende organisaties, onderzoekswerk en verzekeraars die allemaal nauw verbonden zijn aan de gezondheidszorg. Voorlopig zal het aantal banen nog verder door stijgen gezien de vergrijzing. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet bekend. Echter op een bepaald punt zal iedereen meer gezondheidszorg nodig hebben!

Comments Off | Filed under Uncategorized

Offertes vergelijken van een payrolling bedrijf

Als u een payrolling bedrijf wilt gaan inzetten om uw werknemers in dienst te nemen en te laten verlonen is het van groot belang dat u eerst een goed beeld heeft van de mogelijkheden en ook de bijbehorende tarieven. U gaat immers niet direct met het eerste de beste payroll bedrijf in zee. Of wel? Een eerste selectie kunt u vaak al maken puur en alleen maken door de indruk die een payrolling bedrijf schept. Als u een minder sterk gevoel heeft bij een payroll organisatie dan zullen ze u wel heel goed moeten kunnen overtuigen om met hun samen te gaan werken.

Ook het payroll bedrijf zal u natuurlijk moeten overtuigen door u een scherpe offerte te maken. Wij willen graag op de eerste rang zitten voor een laag bedrag! Of dat mogelijk is, is maar de vraag. Natuurlijk weet u ook dat kwaliteit niet goedkoop is. Om een goede vergelijking te kunnen maken van de verschillende payroll bedrijven kunt u het beste bij alle payroll organisaties een offerte opvragen. Op basis van de offerte krijgt u een beter inzicht in alle werkzaamheden die ze doen en welk prijskaartje hier bij hoort. Door nu een vergelijking te maken van de verschillende offertes op basis van de prijs en ook wat u hiervoor terugkrijgt kunt u een beter beslissing maken met welk payroll bedrijf u wilt gaan samenwerken in de toekomst.

Comments Off | Filed under Uncategorized

Collegegeld

Collegegeld is een van de kosten van een post-secundair onderwijs in de VS De totale kosten van de universiteit in de VS is wel de kosten van deelname of de “sticker prijs” en in aanvulling op collegegeld kan ook kost en inwoning, reiskosten, boeken, vergoedingen en andere kosten, zoals computers. De meeste studenten (en hun gezinnen) die betalen voor collegegeld en overige kosten van het onderwijs niet genoeg spaargeld om te betalen in volle terwijl ze op school. Sommige studenten moeten werken en / of geld lenen om een opleiding kunnen veroorloven. In de VS, student financiële steun is beschikbaar voor de kosten van een post-secundaire education.Developed landen dekken hebben gekozen voor een tweeledige regeling voor het onderwijs: terwijl de basis (dat wil zeggen de middelbare school) onderwijs wordt ondersteund door de belastingen in plaats van collegegeld, het hoger onderwijs is meestal gegeven voor het honorarium of collegegeld.

Later in de meeste protestantse landen, de belangrijkste taak van de universiteiten was de opleiding van toekomstige ambtenaren. Nogmaals, het was niet in het belang van de staat om collegegeld kosten, omdat dit zou zijn gedaald de kwaliteit van de ambtenaren. Aan de andere kant, was het aantal studenten uit de lagere klassen meestal in toom gehouden door de kosten van levensonderhoud gedurende de jaren van studie, hoewel al in het midden 19e eeuw waren er oproepen voor het beperken van de universiteit ingang door middle-class personen . Echter, een typische familie kon het zich niet veroorloven het opleiden van een zoon, laat staan ​​een dochter, zelfs als het onderwijs zelf vrij was. Een soortgelijke situatie bestaat vandaag de dag in veel Derde Wereld landen, waar de kosten van de “vrije” school (bijvoorbeeld, eten, boeken, schooluniform) een aantal kinderen te voorkomen dat het bijwonen van zelfs de lagere school.

Comments Off | Filed under Uncategorized